Jak montujeme

Jak probíhá montáž klimatizace s IceKlima?

 

Naše montáž vždy začíná pečlivým projektem. Umístěné vnitřní jednotky musí zajistit vychlazení (někdy naopak vytopení) vybraného prostoru. Ideálně, aby studený vzduch nevanul přímo na obyvatele. Stanoví se výkon a umístění vnitřních jednotek a podle toho i vhodná venkovní jednotka.

Během návštěvy našeho technika se dohodnete, kam budou vnitřní jednotky a venkovní jednotka umístěny.

 

Venkovní jednotka by neměla nikde překážet, je třeba zajistit přístup pro provádění servisních prohlídek. Může být na fasádě budovy, na střeše, vedle objektu nebo na balkoně čí lodžii. V neposlední řadě, tak aby měla dostatečný přísun vzduchu. Venkovní a vnitřní jednotky se na závěr propojí izolovanými měděnými trubkami s chladivem a komunikačním kabelem. Ty lze umístit do konstrukce domu, nebo do lišt, které jsou k tomu určeny. Lišty jsou natíratelné fasádní nebo interiérovou barvou. Připojení k elektroinstalaci je třeba jen u venkovní jednotky klimatizace.

 

Posledním rozhodnutím před instalací je, kudy bude odváděn kondenzát, který při klimatizování vzniká na vnitřních jednotkách. Celkový objem za den může být od jednoho do 5 litrů kondenzátu. Ne vždy je možné jej odvést gravitačním spádem a v tom případě musíme nainstalovat ještě čerpadlo kondenzátu. Kondenzát je následně odveden do odpadu nebo mimo budovu. Je přitom velmi důležité, aby odvod kondenzátu klimatizace instaloval odborník, při napojení na kanalizaci, při neodborné instalaci, hrozí pronikání zápachu z kanalizace do místnosti.

Prostupy obvodovými stěnami je třeba odborně zatěsnit, to platí dvojnásob u pasivních domů a dřevostaveb.

Po dokončení instalace a jejím zprovoznění následuje úklid, kdy uvedeme prostor do původního stavu a zlikvidujeme veškerý odpad vzniklý během instalace. Závěrem montáže je předání díla a seznámení klienta s ovládáním klimatizace. Moderní klimatizace lze ovládat vzdáleně přes internet pomocí telefonu, každá klimatizace má dálkový ovladač.

Klimatizace vyžaduje pravidelný servis a údržbu. Je třeba pečovat o filtry, které lze vyjmout a omýt bez použití nářadí. Jednou za rok se doporučuje provést odborný servis, u kterého dojde k vyčištění výparníků a kondenzátorů, dále ke kontrole těsnosti a zapojení. Je desinfikován a vyčištěn odvod kondenzátu. S pravidelným servisem mají jednotky násobně vyšší životnost, investici do něj můžeme doporučit.

Instalace klimatizace je skvělé rozhodnutí, které každé léto znovu a znovu oceníte! Navíc, jako bonus, přidává i možnost přitopení v chladnějších dnech.